Tájékoztató

E-mail: webmaster@datanet.hu

Igénybevehető szolgáltatások a szerveren:

CGI+Perl nyelven
PHP+ 
SQL szerver+külön megrendelésre
Statisztika+külön megrendelésre
Savemail+külön megrendelésre
Számláló+ 

Bejelentkezés a szerverre

A szerverre FTP-vel lehet file-okat feltölteni. Az ftp kliensprogrammal kapcsolódjon a szerverhez: www.webzona.hu
Bejelentkezés után a homekönyvtárába kerül. Ide töltheti fel weboldalait, scriptjeit, dokumentumait.

Biztonsági okokból az FTP szerver nem támogatja a file-ok/könyvtárak jogosultságának megváltoztatását (site chmod). Ha erre mégis szükség van (pl. vendégkönyv esetén), kérem írja meg email-ben, és beállítom.

Javasoljuk, hogy a file-ok és könyvtárak neveinek kiválasztásakor kerüljék az ékezetes- ill. speciális karaktereket (pl. szóköz, tabulátor, stb).

Kvóta

Minden felhasználónk FTP account-jára kvótát állítunk be. Ha ön átlépi ezt az értéket, akkor az különböző hibákat eredményezhet, pl. a szerverünk nem enged további file-okat létrehozni, az FTP feltöltés megszakadhat, a számláló lenullázódik, stb.

Előfizetőink a http://help.webzona.hu/kvota/ url-en követhetik nyomon aktuális tárterület felhasználásukat, ha előbb írnak egy email-t a webmaster@datanet.hu email címre, amelyben megírják a site nevét és azt a jelszót, amivel a kvótájukat meg szeretnék nézni.

Az említett oldalon egyetlen sort láthatnak, amelyben szerepel az adott site neve, a legutóbbi mérés időpontja és a kB-ban számított tárfoglalás (naponta 4x frissítjük).

A beállított kvótát természetesen bármikor módosíttathatja a webadmin@datanet.hu email címen.

Szolgáltatások használata

CGI

Lehetőség van CGI script-ek futtatására, kizárólag Perl nyelven. C(++,#), Java, stb. programok, előre lefordított file-ok nem használhatóak.

A CGI scriptek egy központi cgi könyvtárból futnak, ahova előzetes bevizsgálás után tesszük az ön perl scriptjeit. A HTML/PHP file-okból a következőképpen tud hivatkozni a cgi script-re:

<form action=/cgi-bin/virtualhost/script method=...>

pl.

<form action=/cgi-bin/www.akarmidomain.hu/1.pl method=post>

A perl interpreter útvonala: /usr/local/bin/perl, ezért minden perl script ezzel a sorral kezdődjön:

#!/usr/local/bin/perl

A cgi scriptek nem a webszerver, hanem az ön jogsultságaival futnak, ezért nem szükséges 666-os jogot adni a cgi script által írt file-okra. A cgi scriptekre is érvényes az a kívánalom, hogy a saját könyvtárban dolgozzon.

Kérjük, hogy a Perl script-eket és más szöveges állományokat ascii módban töltsék fel.

Javasoljuk, hogy a CGI szkriptek elején helyezzék el ezt a sort:


$ENV{'PATH'} = "/usr/sbin";

PHP

A php scriptek kiterjesztése .php legyen. Bizonyos php funkciók korlátozottan érhetőek el, pl. a webszerver nem hajlandó megnyitni semmilyen file-t az ön homekönyvtárán kívül.

A formok változói nem érhetőek el pl. $valtozo neven, hanem GET metódus esetén a $_GET['valtozo'], ill. POST metódus esetén a $_POST['valtozo'] hivatkozással.

Néhány egyéb PHP beállítás:

Ha egyedi, speciális php beállításra van szüksége, kérem, egyeztessen a webmasterrel email-ben: webmaster@datanet.hu címen.

Lehetőség van különböző php alkalmazások telepítésére a homekönyvtárába, azonban kérjük, vegye figyelembe az előbbi beállításokat.

A php scriptek a webszerver jogosultságával futnak. Ezért azok - alapbeállításban - nem tudnak file-okat írni a felhasználók könyvtárába. Ha erre mégis szükség van, akkor célszerű erre egy külön könyvtárat létrehozni. Kérem önöket, hogy írják meg a webmasternek a könyvtár nevét, mert arra speciális jogosultságokat kell előtte adni.

Biztonsági okokból azt javasoljuk, hogy ezt a beállítást csak bizonyos könyvtárakra kérjék.

A php.ini-ben szereplo értékek lekérdezhetőek az alábbi módon:


$a = ini_get_all();
print_r($a);

Bizonyos esetekben a php szkriptek hibaüzeneteket írnak ki, pl.
Notice: Undefined variable: menuid in /www/data/help.webzona.hu/nonexisting.php on line 11
Ha nem akarja látni az ilyen üzeneteket, akkor két lehetőség van:

Néhány php példa

Adatbázis

Igény esetén adatbázist biztosítunk önnek, amelynek neve megegyezik az ön site-jának (=virtualhost-jának) nevével, annyi eltéréssel, hogy a pontok és kötőjelek helyett aláhúzás szerepel. Pl. ha az ön site-jának neve pl. www.akarmidomain.hu, akkor az adatbázisának neve:

www_akarmidomain_hu

Perl script-ből pl. így lehet csatlakozni az adatbázishoz:


#!/usr/local/bin/perl
use DBI;

$user = "pakarmi";
$pwd = "ajelszo";
$dsn = "dbi:mysql:www_akarmidomain_hu";

print "Content-type: text/html\n\n";

$dbh = DBI->connect($dsn, $user, $pwd) || die "db open";

$stmt = "select a,name from ttest";

$sth = $dbh->prepare($stmt);
$sth->execute;

while(($a, $name) = $sth->fetchrow_array){
  print "$a -> $name<br>\n";
}

$sth->finish;
$dbh->disconnect;
A MySQL adatbázishoz több módon is lehet csatlakozni. A legegyszerűbb az, ha valaki ír egy rövid PHP szkriptet, ami végrehajtja a kívánt SQL műveleteket.

Más alkalmazások ennél lényegesen több szolgáltatást nyújtanak. A phpmyadmin nevű csomagot sikeresen teszteltük. A konfigurációs fájlra egy minta itt található. Támogatást, verziókövetést, frissítést, stb. nem biztosítunk. Nyomatékosan javasoljuk, hogy korlátozzák a phpMyAdmin-hoz való hozzáférést egy .htaccess fájllal, pl. login név/jelszóval, nehogy illetéktelenek is hozzáférjenek az adatbázisukhoz.

Az aktuális MySQL tárfoglalást az alábbi php script-tel lehet megnézni:

<?

$host = "localhost";
$u = "pxxxx";
$p = "xxxxxxx";
$db = "www_xxxxx_hu";

$stmt = "SHOW TABLE STATUS FROM $db";

$conn = mysql_connect($host, $u, $p);
$dbsize = 0;

if($conn){
  mysql_select_db($db);

  $r = @mysql_query($stmt);
  $Q = array();

  print "<table border=\"1\">\n<tr><td>Ta1bla</td><td>Adat</td><td>Index</td></tr>\n";

  while($Q = @mysql_fetch_row($r)){
   $dbsize += $Q[5] + $Q[7];

   print "<tr><td>$Q[0]</td><td>$Q[5]</td><td>$Q[7]</td></tr>\n";
  }

  mysql_free_result($r);

  print "<tr><td><b>Osszesen [byte]</b></td><td> </td><td><b>$dbsize</b></td></tr>\n";
  print "</table>\n";

}
else {
  print "Nem tudok kapcsolodni az adatbazishoz\n";
}

?>

Statisztika

Kérésre statisztikát generálunk önnek a logfile-okból, amit az On site-ján belül a /stat/ hivatkozással érhet el, pl.

http://www.akarmidomain.hu/stat/

A korábbi hónapok statisztikáit a /stat/YYYYMM/ hivatkozással érheti el, ahol YYYY az év 4 digiten, ill. MM a hónap 2 digiten ábrázolva, pl.

http://www.akarmidomain.hu/stat/200303/

Egy mintastatisztika is elérhető, az egyes megnevezések rövid megnevezésével.

A statisztika szolgáltatásnak egyszeri regisztrációs díja van, és a webadmin@datanet.hu címen rendelhető meg.

A statisztika elérése alapértelmezésben nincs korlátozva, ezért azt bárki megtekintheti. Ha Ön az elérését korlátozni kívánja, pl. IP-cím(tartomány) és/vagy login név/jelszó alapján, akkor kérem, írjon egy levelet a webmaster@datanet.hu email címre.

Savemail

A program csak azon WWW oldalakról használható, melyeken a szolgáltatást előfizették.
A Savemail program alkalmas egy "FORM"-ban elküldött adatok megfelelő formátumban való elmentésére illetve e-mail-ben való elküldésére.

Mezők: Az egyes mezők sorrendje mindegy. Valamely mező elhagyása esetén az arra a mezőre vonatkozó Default beallítás érvényesül. Ha a SaveTo vagy a MailTo mező elmarad, akkor a megfelelő funkció nem hajtódik végre (Nincs mentés vagy nincs e-mail). Értelemszerűen ha mind a SaveTo, mind a MailTo mező definiálva van, akkor mind a két funkció végrehajtódik.

Példa:

<FORM ACTION="/cgi-bin/www.akarmidomain.hu/savemail" METHOD="POST">
<INPUT NAME="SaveTo" TYPE="hidden" VALUE="/www/data/www.akarmidomain,hu/pelda.txt">
<INPUT NAME="MailTo" TYPE="hidden" VALUE="proba@akarmidomain.hu">
<INPUT NAME="Subject" TYPE="hidden" VALUE="Ez egy teszt!">
<INPUT NAME="ReplyTo" TYPE="hidden" VALUE="valasz@akarmidomain.hu">
<INPUT NAME="Format" TYPE="hidden" VALUE="0L1">
<INPUT NAME="ReLoc" TYPE="hidden" VALUE="http://www.akarmidomain.hu/koszonjuk.html">

<!--Itt következnek a látható, kitölthető mezők...-->

<INPUT NAME=...>
<INPUT NAME=...>
<INPUT TYPE="Reset" VALUE="Töröl"><INPUT TYPE="Submit" VALUE="Elküld">
</FORM>

Az első 6 INPUT-nál a TYPE="hidden" azért kell, hogy ne jelenjenek meg a Web oldalon. Bővebb felvilágosításért kérjük írjon a webmaster@datanet.hu címre.

A savemail szolgáltatásnak egyszeri regisztrációs díja van, és a webadmin@datanet.hu címen rendelhető meg.

Számláló

<img src="/cgi-bin/virtualhost/Count.cgi?df=/www/data/virtualhost/counter.txt&dd=B&md=5">

Pl.

<img src="/cgi-bin/www.akarmidomain.hu/Count.cgi?df=/www/data/www.akarmidomain.hu/counter.txt&dd=B&md=5">

A paraméterek jelentései:

   df 	- 	Data File - az adatfile neve (pl. /www/data/www.akarmidomain.hu/counter.txt)
   dd 	- 	Digit Directory - a számjegyek típusa (lsd. késbb)
   md 	- 	Maximum Digits - hány számjegy jelenjen meg

Számjegy típusok (dd):

StílusMinta
A
C
F
H
bille

A számok típusa egyéni igények szerint bővíthető

Ha a számlálónak kezdőértéket kíván adni, akkor hozza létre a 'df' paraméter után megadott file-t, és írja bele a kívánt kezdőértéket.

A számláló file neve (nem a path!) mindenféleképpen a "counter" string-gel kezdődjön. Pl.


/www/data/www.akarmidomain.hu/counter.txt (helyes)
/www/data/www.akarmidomain.hu/counter1.txt (helyes)
/www/data/www.akarmidomain.hu/dir1/dir2/counter_2_index.dat (helyes)

/www/data/www.akarmidomain.hu/cnt.txt (helytelen)
/www/data/www.akarmidomain.hu/dir1/Counter.txt (helytelen)

Fontos, hogy ha ön kezdőértéket állít be, akkor a számláló file-ban egyetlen sor szerepeljen, amiben csak számjegyek vannak, ellenkező esetben a program hibásnak fogja tekinteni a számláló file-t, és nem fogja módosítani.

Kérem, vegye figyelembe, hogy ha elfogyott a kvótája (= betelt az ön tárterülete), akkor a számláló program nem fogja tudni frissíteni a számláló értékét, ezért az le fog nullázódni.

Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, kérem írjon egy levelet a webmaster-nek, aki aktiválja önnek a szolgáltatást.

A számláló csak grafikus ábrázolásra képes, szövegesre nem.

A számláló alapértelmezett módban minden találatot számol, pl. a Back vagy Refresh gombbal lekért oldalak esetén is. Ez azonban kikapcsolható a loose=1 paraméter megadásával.

Kereső

Regisztráció után lehetőség van kereső használatára. Hozzon létre egy html oldalt a következőképpen:


<form name="search" method="post" action="/cgi-bin/swish.pl">
  <input type="hidden" name="results" value="0">
  <input type="hidden" name="site" value="www.akarmi.hu">
  Keresés: <input type="text" name="query"> <input type="submit" value="Keres">
</form>

Speciális beállítások

A felhasználók könyvtárai a /www/data könyvtárban helyezkednek el, nevük megegyezik a regisztráció során a "dir:" paraméter értékével (ami ugyanaz, mint a site neve).

Pl. ha az ön site-jának neve www.teszt.hu, akkor az ön homekönyvtárának útvonala:

/www/data/www.teszt.hu/

A könyvtárakban elhelyezett .htaccess file-okban felül lehet bírálni az adott könyvtárak elérhetőségeit, pl. IP-cím szerint lehet korlátozni az elérést, vagy login név + jelszó megadásához kötni a hozzáférést.

Pl.

AuthType	Basic
AuthName	"titkos oldalak"
AuthUserFile /www/data/www.akarmidomain.hu/dir1/dir2/.htpasswd

require valid-user
A /www/data/www.akarmidomain.hu/dir1/dir2/.htpasswd pedig így nézhet ki:
bela:htgUjweTgs123
ahol a "htgUjweTgs123" a bela nevű user DES-kódolt jelszava, amit elő lehet állítani pl. ezzel a perl scripttel:

#!/usr/local/bin/perl

@salt = ('.','/','A'..'Z','a'..'z',0..9);

die "usage: $0 <jelszo>" unless $pwd = $ARGV[0];

$salt = join('',@salt[rand @salt, rand @salt]);
print crypt($pwd,$salt) . "\n";

Vagy az alábbi php script is megteszi:


<?

print crypt("ajelszo", "xx");

?>

Testreszabott '404 not found' oldalakat készíthetnek, ha a gyökérkönyvtárukban elhelyeznek egy html oldalt 404.html néven.

Szerverünk az alábbi file-okat ismeri fel ún. index oldalként:

index.php index.html index.htm index.wml
Fontos, hogy ezek a file nevek ún. case sensitive-ek (=esetérzékenyek), azaz nem mindegy, hogy kis vagy nagy betűkkel szerepelnek.


Minden www szolgáltatással kapcsolatos kérdésben keresse webmesterünket email-ben a webmaster@gts.hu címen.